Priser

11

Jan

Priser

Undersökning/hältutredning
Friskvårdskontroll
650kr
 Massagebehandling helkropp 450kr 10 kort 4100kr
5 kort 2100kr
 Massagebehandling halvkropp 375kr
Laserbehandling 350kr 10 kort 3300kr
5 kort 1750kr
Laserbehandling sår 250kr
Stretching 250kr
Rehabträning 525kr

 

Föreläsning – Upplägg diskuteras enskilt för varje föreläsning
Workshops –  Upplägg diskuteras enskilt för varje workshop
Kurser – beroende på vilka kurser.

För hembesök tillkommer resekostnader på 23kr/mil

Borås bhk:s medlemmar har 15% rabatt på alla behandlingar förutom särbehandling laser, mot uppvisande av medlemskort